نوع نمودار حلقه ای ۱


اسپا فرهنگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

آب درمانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

اسپا ارگانیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

نوع نمودار حلقه ای ۲


طراحی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

کدینگ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

تستینگ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

نوار اطلاعاتی


50%
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.
70%
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.
50%
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.
70%
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.

میله های پیشرفت


طراحی چاپ75%
وردپرس۷۵50%
اچ تی ام ال / سی اس اس65%
فتوشاب80%
طراحی چاپ45%
مینیا پولیس75%
اچ تی ام ال / سی اس اس85%
فتوشاب90%